Home

Prezidenti čr prezentace

Přehled všech prezidentů Česka a Československa - Euro

Tomáš Garrigue MASARYK Prezidentem v letech 1918-1935(zvolen 4x) Zasloužil se o vybudování parlamentní demokracie Edvard BENEŠ Prezidentem v letech 1935-1938, 1940-1945 -prezident v exilu 1945 - 1948 Po vzniku Československa byl ministrem zahraničí Emil HÁCHA Prezidentem v letech 1938 - 1945 Jeho postavení a rozhodování limitoval říšský protektor loutka v rukou. Miloš Zeman, někdejší předseda ČSSD a premiér ČR se stáhl z vrcholné politiky po své neúspěšné prezidentské kandidatuře v roce 2003. Před parlamentními volbami v roce 2010 vznikla strana Strana práv občanů - Zemanovci v jejímž čele krátkou dobu stál 1) Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1935) 2) Edvard Beneš (1935-1938) 3) Emil Hácha (1938-1945 Název práce: Naši prezidenti ‐prezentace Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Studijní obor: 75‐41‐M/01 Sociální činnost Časová dotace: 30 minut Vzdělávací cíl: Žák umí vyjmenovat jednotlivé československé a české prezidenty. Žá

Dějiny světa - Naši prezidenti - Přehled prezident

 1. Naši prezidenti.odt: Pracovní list: OpenDocument textový dokument: 139,40 kB: Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Používáme Zend Framework; ISSN: 1802-4785..
 2. Prezidenti ČR a bývalého Československa. Prezidenti České republiky . Jméno prezidenta (rok narození-úmrtí) roky v prezidentské funkci : Václav Havel (*1936 - †2011) 1993-2003: Václav Klaus (*1941) 2003-2013: Miloš Zeman (*1944) 2013-2018? Prezidenti bývalého Československa a ČSFR
 3. ࡱ > w x y z { | } ~ n 'L, @} ИbT PNG IHDR X b N sRGB :IDATx^ ] ` G > xB V B T(PZ ^ =HHB { w9 $$ vgg 咕 ( @) J!P W ( _ ^: R B ( A R B @)! B ( @)!,] ( @) J! RB.
 4. Rok po roce: 1970-1974 ve světě - prezentace (19.6.2014) Rok po roce - 1965-1969 - text (19.6.2014) Zpráva Zemského národního výboru v Ostravě pro Ministerstvo vnitra z 18. října 1945 (8.6.2014
 5. Prezentace seznamuje žáky s dělbou státní moci v České republice a připravuje je na možnost se zákonodárné moci v dospělosti aktivně účastnit. Prezentace seznamuje žáky s druhou základní částí Ústavy ČR, vede je k respektování lidských a občanských práv a svobod. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada22.

Prezidenti ČR. DUM číslo 149218. Nová Prezentace má za úkol přiblížit prezidenty České republiky. Klíčová slova: Havel, Klaus, Zeman. prezident,. Prezidenti 1918 - 2009. Tomáš Garrique Masaryk V dubnu 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR opakovaně přes předchozí veto Senátu zákon 292/2004 Sb. tvořený větou Edvard Beneš se zasloužil o stát. Václav Klaus jej nevetoval, ale také nepodepsal, což vyvolalo jisté spory, má-li na takové jednání dle.

Seznam prezidentů Československa představuje chronologický přehled osob působících v nejvyšší ústavní funkci Československé republiky, kterou byl prezident republiky.V době existence Československa mezi lety 1918 a 1992 se v tomto úřadě vystřídalo celkem devět osob V prezentaci se žáci seznámí s funkcí a pravomocemi prezidenta ČR. CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Prezident ČR. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 04 Seznam představitelů českého státu přináší přehled hlav státních útvarů, které se v minulosti nacházely na území dnešního Česka.Uvedena jsou česká knížata, korunovaní i nekorunovaní králové (vládci Českého království, později České koruny), protikrálové, dále prezidenti Československé republiky (včetně Protektorátu) a České republiky Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993-2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor.Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125, RAPOTÍN Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Mgr. Alexandr Stankuš Tematický okruh: Název:EU OPVK VY_32_INOVACE_07_PREZIDENTI ČR Jmenování předsedy Nejvyššího soudu ČR celá galerie. pondělí 15.11.2019 Pracovní návštěva prezidenta republiky ve Slovenské republice celá galerie. pondělí 09.11.2019 Oficiální návštěva prezidenta republiky. Prezidenti ČR a Československa. Přímá volba prezidenta České republiky. Kandidáti na prezidenta. Tomio Okamura. Jan Fischer. Karel Schwarzenberg. Jana Bobošíková. Nebo někdo úplně jiný? Kdo bude příští prezident České republiky? Otázek je mnoho, odpovědí už mnohem méně. Představme si prezidenty dosavadní, české i. Prezentace ČR . Videogalerie, Videospot Česko tvoří skvělí lidé více MZV ČR vydalo koncem roku 2008 informační publikaci Česká republika v kostce v 7 jazykových mutacích. V roce 2015 byla vydána aktualizace

Naši prezidenti - Digitální učební materiály RV

Prezidenti ve skále - Mount Rushmore. Zvlášť jmenovat si zaslouží ještě čtyři jména. George Washington, Thomas Jefferson, Theodor Roosevelt a Abraham Lincoln. Právě tito prezidenti jsou vyobrazeni na památníku, který v roce 1927 navrhl Gutzon Borglum Klikněte a přečtěte si životopisy všechn našich prezidentů současnosti i minulosti - Prezidenti ČR a Československa. V roce 1879 se Masaryk habiltuje spisem Sebevražda jako hromadný společenský jev moderní civilizace- následně pak sedm semestrů přednáší na Vídeňské univerzitě jako soukromý docent

Prezidenti ČR a bývalého Československ

Prezentace FKHV ČR na akci byla hodnocena velmi kladně. Poděkování aktérům T. Huškovi, J. Patočkovi a V. Kafkovi. 12) AKCE v NTM. Dne 22. 4. 2017 se koná akce u příležitosti 70. výročí zahájení cest Hanzelky a Zikmunda. Prezidenti zajistí pozvání svých členů na akci. Prozatím potvrzená účast cca 40 historických vozidel VY_32_INOVACE_18_HISTORIE ČR_NAŠI PREZIDENTI ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3130 ANOTACE: Prezentace seznamuje žáky se všemi prezidenty Československa a České republiky, uvádí základní časové údaje z období jejich vlády a nejdůležitější fakta o nich Ludvík SvobodaZde se můžete podívat na prezentaci o 7. československém prezidentovi, kterým byl Ludvík Svoboda. Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Emil HáchaZde se můžete podívat na prezentaci o 3. československém prezidentovi, kterým byl Emil Hácha. Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Nezařazené, Novodobé dějiny - prezidenti ČR, Prezidenti, Všichni prezidenti. Miloš Zeman. 10.4.2016 administrator. Klaus v průběhu obměnil volební tým a kampaň se za pochodu přizpůsobovala jeho požadavkům, se zdůrazněním prezentace jeho osoby

- 4 - SČ Ochota jít k prvnímu kolu prezidentských voleb 63,0 14,0 3,5 18,5 0,5 určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neví/bez odpovědi Někteří lidé se prvního kola voleb účastní, řada dalších k němu nechodí či nemůže jít Charakteristika výzkumu Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů ČR Reprezentativita Vzorek je reprezentativní pro dospělou populaci ČR podle: • základních sociodemografických charakteristik (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikosti obce) • věk × vzdělání, pohlaví × věk, pracovní status respondent

Prezidenti v české historii - Prezentace 03.02.2015 11:10 Prezentace - PowerPoint Tohle je vložený soubor typu prezentace Microsoft Office pro webové aplikace Office Online Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevroého prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc

Prezidenti. 1918-1935. Tomáš Garrigue Masaryk * 1850 † 1937. Učil filozofii na Karlově univerzitě, prosazoval pravdu i proti mínění většiny (např. ve sporech o Rukopisy) 1914 - emigrace, hlavní představitel zahraničního protirakouského odboje DĚJEPIS - PREZENTACE PRAVĚK A STAROVĚK. Národní kulturní památky v ČR Evoluce člověka - stručný nástin Římané v Podunají (1. a 2. stol. n. l.) STŘEDOVĚK. Románská architektura v Čechách Gotická kultura Středověký kronikář NOVOVĚK. Renesance a humanismus Barokní kultura Znaky barokní architektur 1. O-1_01 Prezidenti ČR Prezentace obsahuje látku 1 - 2 vyu čovacích hodin. Primárn ě je ur čena pro žáky sekundy, ovšem její využití je možné i v j iných t řídách nižšího gymnázia. Obsahuje množství aktuálních inte rnetových odkaz ů, všechny není nutné p ři hodinách využít, ale je dobré na n

Emil Hácha - Prezentace | :DKomunismus | Komunismus v ČR historie

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - prezentace

Prezidenti jsou voleni přímo lidem nebo zákonodárným sborem. První způsob je typický v tzv. Soustavu obecných soudů v ČR tvoří nezávislé okresní, krajské a vrchní soudy, které pečují o ochranu práv a jako jediné mají oprávnění rozhodovat o vině a přiměřeném trestu za prokázaný trestný čin Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 pro státní správu těchto oblastí: regionální politiky včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu Title: Prezentace Author: Tomáš Last modified by: Aula PdF Created Date: 3/16/2010 4:35:34 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Fotogalerie - naši prezidenti (1) Diskuze a názory uživatelů na téma: Fotogalerie - naši prezidenti 01.07. 10:04 Miniobrázky prezidentů (Vlastimil Kubíček

Dovolená v ČR: CZeCOT Tourmapy 2 Turistické programy Kalendář akcí Fotogalerie Videogalerie Audiogalerie Virtuální prohlídka Mapa a objekty Oficiální prezentace. Všichni naši prezidenti 1918 - 2013. V souvislosti s nařízením vlády je možné, že objekt přerušil nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o. Prezidenti Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný i Ludvík Svoboda navštěvovali Lány jen zřídka. Ani za prezidenta Gustáva Husáka se tady hlava státu příliš nezdržovala. Až prezident Václav Havel, zvolený po roce 1989, navázal na tradice z dob Masarykových a Lány opět ožily orgánů ČR na mezinárodní organizaci nebo instituci. • Uvádí, že území ČR tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. • Zakazuje kohokoliv proti jeho vůli zbavit státního občanství. • Hlavním městem České republiky prohlašuje Prahu. • Vyjmenovává státní symboly ČR Přehled vlád ČR. Na těchto stránkách naleznete seznam českých, slovenských a československých vlád od roku 1918, jejich složení a programová prohlášení. Od roku 1992 jsou přehledy českých vlád doplněny o životopisy jednotlivých ministrů a významné dobové dokumenty

Letní a zimní čas Prezidenti ČR a Československa Prezidenti USA PSČ měst a obcí v ČR PSČ Praha RZ a SPZ vozidel v ČR Věková struktura obyvatel ČR Vzdělání obyvatel ČR Východ a západ slunce ZDRAVOVĚDA Kódy zdravotních pojišťoven Lékařská oddělení, pracoviště Proužky na zubních pastách Kdy rostou člověku zuby. Karel Schwarzenberg, od 13. 7. 2010 - 8. ministr zahraničních věcí ČR- za TOP 09 - vlastní životopis Narodil jsem se 10. 12. 1937 v Praze-Bubenči jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga (1911-1986 Přehled prezidentů USA. 1.George WASHINGTON, 30. dubna 1789 - 3. března 1797: 2. John ADAMS, 4. března 1797 - 3. března 1801: 3. Thomas JEFFERSON, 4. března. Obsah ÚVOD 1 Československo 1918-1938 1.1 Počátky nového státu (1918-1920) 1.2 Československo mezi léty 1920-1929: stabilizace a doba konjunktur Prezidenti a viceprezidenti Komory auditorů ČR 1. prezident Vladimír Pilný 2. prezident Ladislav Langr 3. prezident Petr Kříž 4. prezident Vladimír Králíček 5. prezident Petr Šobotník 6. prezidentka Irena Liškařová Období 2/1993 - 11/1998 prezident Vladimír Pilný viceprezident Bohuslav Poduška Období 11/1998 - 11/200

VY_32_INOVACE_20_ 19_prezidenti (1918 - 2012) Popis prezentace. Přehled prezidentů ČSR,ČSSR,ČSFR a ČR 1918 - 2012. Tomáš Garrigue Masaryk * 7.3.1980 + 14.9.1937. Funkce: 1918 - 1935. 1. prezident a spoluzakladatel Československa Portrét Meno prezidenta Obdobie úradovania Poznámka Prvá česko-slovenská republika; Tomáš Garrigue Masaryk: 14. november 1918 - 14. december 1935: Milan Hodža: 14. - 18.december 1935: úradujúc

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Naši prezidenti: prezentace: 17: Hlavní město ČR: prezentace: 18: Poznáme naše prezidenty? interaktivní křížovka: 19: Riskujeme, procvičujeme historii a současnost ČR: hra Riskuj: 20: Závěrečný test z oblasti historie a současnosti ČR: kontrolní tes Až ve dvě v noci schválili v pátek poslanci jednu z největších daňových změn za poslední roky. Balíček obsahuje zrušení superhrubé mzdy i vyšší slevu na poplatníka. Pro lidi příjemné změny, které ale něco stojí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (56, za ANO) to zatíží veřejné finance o 130 miliard korun Kompletní sada Prezidenti ČR a ČSR Zušlechtěno ryzím zlatem (999/1 000) Stejně tak jsou v této sadě i prezidenti komunističtí. Miloš Zeman 2013 Václav Klaus 2003-2013 Videa prezentace Poptávka nákupu Kontakt. PO - PÁ od 08:00 do 17:00 hodin +420 377 150 060

Úvodní stránka > Aktuality Prezentace MZe k reformě SZP EU 26.2.2019. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo obsáhlou prezentaci k budoucí SZP. Prodrobně se zabývá mj. stavem příprav, přehledem navržených intervencí, I. a II. pilířem Pamětní stříbrné 500,- Kč mince ČR rok 2011-2015... 5 ks: Emise: 24.09.2014: Stříbrn. Kde žije nejstarší muž světa, proč se Pešmergové brodí ledem, jak vypadá valentýnská čepice a kde hrají hokej prezidenti. Týden obrazem: Dikobraz na fotografii je součástí prezentace zvířat z Afriky, které předvádí Národní cirkus Ukrajiny Jak to vypadá se Součkovým zraněním? Kouč Moyes má obavy Nejen ještěrky jsou schopny regenerace. Ocas může znovu dorůst i aligátorům. Je známé, že ocas může znovu vyrůst ještěrkám či gekonům, nyní experti zjistili, že tuto mimořádnou schopnost mají také aligátoři američtí

DUMY.CZ Materiál Prezidenti ČR

Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp Většina textů knihy Českoslovenští prezidenti vychází z přednášek pronesených v letech 2010-2011 v rámci cyklu uspořádaného Sdružením historiků ČR - Historickým klubem 1872 v Nové budově Národního muzea v Praze. Autorský tým však nakonec pracoval pod vedením historičky Marie Ryantové v poněkud jiném složení

Vědecká rada konference. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. as. MUDr. Petr Velebil, CSc. MUDr. Olga Hlaváčkov 6. Letní a zimní čas Prezidenti ČR a Československa Prezidenti USA PSČ měst a obcí v ČR PSČ Praha RZ a SPZ vozidel v ČR Věková struktura obyvatel ČR Vzdělání obyvatel ČR Východ a západ slunce ZDRAVOVĚDA Kódy zdravotních pojišťoven Lékařská oddělení, pracoviště Proužky na zubních pastách Kdy rostou člověku zuby

Prezidenti 1918 - 200

Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách Zamyšlení nad vztahem EU a ČR coby suverénního státu, úvaha o multikulturních zemích západní Evropy ve vztahu k migraci, náměty na přístup ČR ke změně stávajícího sociálního systému tak, aby bylo rovný pro všechny. Rozhovor pro Haló noviny 7. 6. 201 Prezentace ze schůzky auditorských komor zemí V4; Prezidenti a viceprezidenti Komory auditorů ČR. Více informací o historii Komory a auditorské profese najdete v publikaci vydané k 25. výročí vzniku Komory a v kronice Komory Po oficialitách nechyběla ochutnávka léčivých pramenů, prezentace místních výrobků a poté se všichni prezidenti podepsali do kroniky města a pamětní knihy Karlovarského kraje. Z kolonády se prezidenti přesunuli do hotelu Imperial k prvnímu z několika jednání

V klimatu se uplatňuje ve většině území nejčastěji zmírňující oceánský typ podnebí se západním prouděním. Česká republika má asi 10,3 mil. obyvatel, největší národnostní menšinou jsou Slováci, Poláci a Němci. Zatímco z ČR ročně vycestuje 46 mil. lidí, navštíví ji 101 mil. turistů (1994) V roce 2004 získala asociace grant na vydání prezentace TIC. A.T.I.C. ČR vydala brožuru Turistická informační centra v rozsahu 100 stran, kde se prezentovalo 200 informačních center a 200 nezajímavějších pamětihodností ČR (spolufinancováno MMR prostřednictvím státního programu podpory cestovního ruchu) Z analýz Hospodářské komory vyplývá, že v loňském roce ČR navštívilo 618 tisíc čínských turistů, což představuje meziroční nárůst o celou čtvrtinu. Za posledních 6 let (2012 vs. 2018) vzrostl jejich počet čtyřikrát. Podíl Číňanů na celkovém počtu cizinců - turistů (nerezidentů) v ČR se neustále zvyšuje Místopředseda Nejvyššího soudu ČR (NS) Roman Fiala se bude ucházet o funkci prezidenta Soudcovské unie ČR (SU). Svůj záměr kandidovat potvrdil Fiala České justici. Volební sněm SU se uskuteční 6. a 7. října v Ostravě. Roman Fiala je zatím jediným známým kandidátem, který vyzve současnou prezidentku SU, soudkyni Nejvyššího správního soudu ČR (NSS) Danielu. Největší výstava vláčků v ČR, letos znovu v Pečkách Hlavním dnem bude jako již tradičně sobota 28. května, kdy budou pro návštěvníky výstavy připravené prezentace modelových kolejišť místního modelářského klubu, a to od nejmenších rozchodu kolejí 3 mm až po velké zahradní rozchodu 300 mm, které děti i.

Seznam prezidentů Československa - Wikipedi

 1. Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro.
 2. Psal se rok 1918. Touha mnoha Čechů a Slováků po životě ve společném, svrchovaném státě se proměnila ve skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt a uznání. Od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století. Mapa Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila
 3. Předmluvy k prvními a druhému vydání knihy napsali prezidenti republiky Václav Klaus a Miloš Zeman. Parametry ISBN kód: 9788075021267 EAN kód: 9788075021267 Rok vydání: 2018 Formát: 15x21 cm Vazba: brožovaná Počet stran: 37
 4. Prezident ČR - Digitální učební materiály RV
 5. Seznam představitelů českého státu - Wikipedi
 6. Prezident České republiky - Wikipedi
Prezentace absolventských prací - 9Norsko - Velvyslanectví Norského království | MinisterstvoDo slavnostní přehlídky na Evroé třídě se zapojí přes
 • Texty pro maminku.
 • Zámek lednice.
 • Muzeu průmyslových železnic ve zbýšově.
 • Herbář janča antikvariát.
 • Ohs usti nad labem.
 • Na pejska.
 • Firemní košile s výšivkou.
 • Unwto.
 • Chevrolet chevelle ss 1970 bazar.
 • Arceus.
 • Cipralex menstruace.
 • Crispr cas9.
 • 4d ultrazvuk podoli.
 • Říše čchin.
 • Victorka ostrava.
 • Mexická omáčka k masu.
 • Punkce v. subclavia.
 • Elektromobil bmw.
 • Kornet hodnost.
 • Paleni zahy po utrogestanu.
 • Ekosystém louka.
 • Kde se tocil modry kod.
 • Red black tree simulator.
 • Jednotná střela do brokovnice.
 • Tramal zkusenosti.
 • Bruce lee trenink.
 • Infocentrum chodov.
 • Chorea huntington syndrom.
 • Domek pro důchodce.
 • Vfu logo.
 • Detailing kurz.
 • Bon jovi majetek.
 • Svet pečenia trnava.
 • Asia sushi hradcanska.
 • Sony cybershot dsc rx100 v.
 • Jak poznat blokované cislo.
 • Allianz pojištění domácnosti kalkulačka.
 • Polep auta legislativa.
 • Barva na detske otisky.
 • Panenky hry.
 • Kontrast český jazyk.