Home

Bitva na vítkově referát

Na Vítkově hoře odnášeli vítězové pobité křižáky, jejichž těla byla spálena a kosti zakopány. Celkem husité napočítali 144 mrtvých nepřátel. Toto množství však žádným výrazným způsobem neměnilo poměr sil, a tak se zdálo, že dojde k dalším bojům Na pomoc svým pražským bratřím se vypravili husité z jižních (táborité), severozápadních (žatecko-lounský svaz) a východních (orebité) Čech. V době bitvy na Vítkově tak mohlo dobře opevněnou a předzásobenou Prahu hájit 12 000 - 30 000 vesměs špatně vyzbrojených a vycvičených bojovníků. Situaci stěžoval. Adolf Liebscher - Bitva na hoře Vítkově dne 14. července roku 1420. K první větší bojové srážce došlo 13. července, kdy část křižácké jízdy přebrodila Vltavu a rozvinula se k předstíranému útoku na Špitálském poli. Žižka si byl však díky svým válečným zkušenostem vědom, že hlavní útok musí přijít na.

I. křížová výprava - bitva na Vítkově hoře (14.07.1420) Nejpozději do 10. února 1420 král Zikmund na tajných poradách s papežským nunciem Ferdinandem a prominenty vratislavského říšského sněmu dospěl k závěru o nezbytnosti velkého vojenského tažení pod znamením kříže. Dne 1. března 1420 papež Martin V. vyhlásil na žádost Zikmunda bulou Omnium plasmatoris. Bitva na Vítkově se nevyznačovala nijak převratnými taktickými inovacemi ani masivními počty padlých, byť na životě zde byl ohrožen při obraně srubů sám Jan Žižka. Přesto se stala nedílnou součástí české vojenské historie nejen jako vítězný střet z času husitských válek, ale také jako nadčasový symbol. 7. 1420 - bitva na Vítkově - včele husitů stal Jan Žižka, na jeho počest se Vítkov dnes jmenuje Žižkov. Husité pražští a táborité - měli dobré zbraně a vojenskou techniku. Listopad 1420 - bitva u Vyšehradu - Zikmund byl poražen pražany a orebity Důvodem, proč byla i bitva na Vítkově takto rozváděna do detailů je, že navzdory zpochybňování různých událostí a podob husitských válek, ať byly jakékoli, je nutno podotknout i jednoznačných husitských vítězství, jako bylo toto. Už se totiž nejednalo o náhodu, nýbrž o velmi dobrou strategii Lehká Žižková pěchota vznesla naprostý zmatek do těžké křižácké jízdy a Žižka zvítězil. Význam bitvy na Vítkově nebyl ani tak masivní ve ztrátách křižáckých řad, jako spíše psychických účinků. V bitvě padlo asi 300 křižáků, což ve středověku byla bitva s malými ztrátami

1420 - bitva u Sudoměře-> první Žižkova bitva.- hlavní úkol - tažení na Prahu 19.5. 1420 - bitva u Poříčí nad Sázavou-> při brodu přes řeku Zikmundovo vojsko poraženo -> dostali se do Prahy 14.7. 1420 - bitva na Vítkově - Zikmund poražen. Poté se nechal korunovat českým králem -> Husité volbu neuznali Jan Žižka z Trocnova (?1360 - 11.10.1424) Husitský kníže Jan Žižka z Trocnova, český válečník a husitský vojevůdce, jedna z nejslavnějších postav české historie vůbec, muž, jenž je v době své největší slávy nazývaný husitský kníže, přichází na svět někdy kolem roku 1360 v jižních Čechách, v Trocnově, na Českobudějovicku, v rodině svobodného. Bitva na Vítkově Vítkov. Vítkov je místo , kam se chystám už velmi dlouho, a tak rozhodnutí nebylo těžké. Vyrazily jsme s Terkou na vrch Vítkov, bylo kolem 12 hodiny a tak byla ještě chvíle shlédnout obrovský památník, obdivovat bronzovou, nádhernou sochu Jana Žižky od Bohumila Kafky a třetí největší to jezdeckou sochu na světě, a rozhlédnout se do kraje s.

Bitva na Vítkově - referaty-seminarky

Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg), svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války.V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy.Katolické armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně. 1420 bitva na Vítkově (dnešní Žižkov) → vítězství husitů; bitva na Vyšehradě 1. 11. 1420 - Zikmund opět poražen; červen 1421 husitský sněm v Čáslavi - 4 pražské artikuly prohlášeny za zemský zákon, Zikmund sesazen z českého trůnu, zvolena 20členná zemská vláda Bitva u Slavkova (též bitva tří císařů, bitva u Austerlitz) proběhla 2. prosince 1805 poblíž Slavkova u Brna.Stáli proti sobě francouzský císař Napoleon Bonaparte a ruský car Alexandr I. spolu s římským císařem Františkem I. Bitvu vyhrál Napoleon, který ji až do konce svého života považoval za své nejskvělejší vítězství 955 Bitva na Lechu. Bitva na Lechu, též často označována jako bitva na Lešském poli či bitva na řece Lechu, se odehrála v polovině desátého století jihovýchodně od bavorského města Augsburg. Znamenala s jedinou výjimkou konec éry kočovných nájezdných kmenů, které pustošily po staletí od pádu Římské říše Evropu.

1) stoletá válka - bitva u Kresčaku. 2) morová epidemie. 3) papežské schizma. 4) první pražská defenestrace. 5) husitské války - bitva na Vítkově. 6) husitské války - bitva u Domažlic. 7) husitské války - bitva u Lipan. 8) turecké nebezpečí v 15. století. 9) bitva u Moháče. 10) cesta kolem světa - Magalhaes - Nikča H. Socha váží 16,5 tuny, skládá se ze 120 bronzových částí a téměř 5000 šroubů. Byla odhalena ve výroční den bitvy na Vítkově, tedy 14. července 1950. V letech 2010 a 2011 byla restaurována. foto: Adolf Liebscher - Bitva na hoře Vítkově dne 14. července roku 1420 Zdroj: wikipedia - Bitva na Vítkov rekonstrukce bitvy 13.7.2013. Jakmile se přestaneme ptát, je konec, říká moderátor Hyde Parku Civilizace Daniel Stach - Duration: 32:49. Český rozhlas Radiožurnál 215,155 view

Bitvy na Vítkově 14

 1. Bitva u Kurského oblouku. Autor: Tereza | 3.1.2012 16:18 | 2 komentářů | Přečteno: 4788 krát Bitva u Kurska. Bitva v Kurském oblouku představuje jednu z nejvýznamnějších bitev druhé světové války na východní frontě a zároveň představuje největší tankovou bitvu historie. Zahájila ji německá vojska 4. července 1943 s úmyslem získat zpět na svou stranu.
 2. Obléhá Prahu, bitva na Vítkově, Zikmund poražen Korunován králem, krade korunovační klenoty a odjíždí pryč Čáslavský sněm - 1421, ustanovena vláda dvaceti vladařů (5 pánů, 7 zemanů a 8 měšťanů) Zikmund odsouzen jako velezrádce, sesazen z trůnu Radikální husité vyhnáni z Tábora - oslabení vlivu chudin
 3. Bitva na Vítkově 2018. K 600. výročí bitvy na Vítkově žižkovská radnice vytváří cestu po stopách husitství
 4. Symfonická báseň bitva na Vítkově. V začátcích skladby se seznamujeme s oběma protivníky, jsou slyšet fanfáry a Husitské vojsko očekává útok křižáků, zpívajíc si slavný.
 5. K 600. výročí bitvy na Vítkově žižkovská radnice vytváří cestu po stopách husitství. Názvy ulic vysvětlují tabulky. Zdroj: Praha 3, facebook. Bitva na Vítkově 2018. Zdroj: Deník/Richard Šedý. Bitva na Vítkově 2018

Slavná bitva na Vítkově, která odstartovala celou éru husitství, proběhne letos v sobotu 14. července. Akce Hrr na ně! připomene celou historii husitské revoluce od začátku až po velkolepou bitevní vřavu přímo u Památníku. Moc se těším na letošní ročník Hrr na ně! Husité na Vítkově, který se koná již pošesté Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát Bitva u Slavkova Dne 2. prosince 1805 se na návrších a v údolích východně od Brna odehrála jedna z nejvýznamnějších událostí evroých dějin 19. století a zároveň jedna z nejproslulejších bitev napoleonských válek - bitva u Slavkova. Nasazenými silami a počtem mrtvých. červenec 1420 - bitva na Vítkově - vítězí Žižka, křížová výprava se rozpadá Zikmund se narychlo nechal korunovat v katedrále na českého krále a do podzimu se pokouší o odvetu. listopad 1420 - poražen u Vyšehradu = odchází ze zem

Bitva na Vítkově :: Husitske-valk

Na rozdíl od autorů , Mikoláš Aleš (1852-1913), Václav Brožík (1851-1901) nebo Luděk Marold (1865-1898), autor panoramatického výjevu Bitva u Lipan. Brožík: Jan Hus na koncilu kostnickém Kruciata popisuje střet mezi vojsky Jana Žižky z Trocnova a Zikmunda Lucemburského na pražském Vítkově a poslední část. 1420 - křížová výprava proti husitům v čele se Zikmundem Lucemburským, bitva na Vítkově a pod Vyšehradem 1421- Čáslavský sněm, Zikmund prohlášen za sesazena z českého trůnu, vyhlášení čtyř artikul pražských I. Hry na rozehřátí, uvolnění a soustředění 6. 1. HRA NA BABU. 6. 2. POHYBOVÉ UVOLNĚNÍ. 6. 4. NA LOVU V DŽUNGLI 6. 5. KRÁL NENÍ DOMA 7. 6. OD OPICE K ČLOVĚKU 7 připravuje si o něm referát na vědeckou Konferenci. Potom o něm vypráví nejbližšímu sousedovi, dostanou se do sporu, žárlí na sebe, vyzvídají atp.. Stavebník je může prakticky okamžitě po dokončení stavby užívat a nemusí úřadu již nic oznamovat. 2.8. Články · auto · parkoviště · rekonstrukce. Husité a křižáci se znovu střetnou: Na Vítkově se odehraje bitva z roku 1420. 14.7 Armáda a politici si na Vítkově komorně připomněli 75 let od konce války. Na GoOut zjistíš všechny novinky, koncert, Letecká bitva o anglii referát. Žádost o vdovský důchod formulář 2018. Mahagonová barva na vlasy komu sluší

etapa - 1419-1420 - Pražská defenestrace (z Novoměstské radnice), bezvládí po smrti Václava IV., vítězství husitů v Praze (bitva na Vítkově), porážka 1. křížové výpravy (vedené Zikmundem), založení Tábor Skonání věků, 2. Kruciata, 3. Boží zástup) líčí vlastní vznik husitství od jeho chiliastických počátků, jeho rozmach v době vzniku Tábora a jeho vyvrcholení bitvou proti křižákům na Vítkově. Umělecky nejhodnotnější je třetí trilogie, Bratrstvo (jednotlivé části: 1. Bitva u Lučence, 2. Mária, 3 Urbánek, Rudolf, 1877-1962 Bitva na Vítkově 1420 / napsal Rudolf Urbánek. -- V Praze : Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském, 1933. -- V Praze : Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském, 1933 román Proti všem (3 části) - rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře (obd. 1419 - 1420); husité, Jan Žižka, zeman Ctibor z Hvozdna; císař Zikmund román Bratrstvo (3 dílný) - doznívání husitských válek na Slovensku; bitva u Lučence, Jan Jiskra z Brandýsa × Hunyad 2. Francie. 3. Rusko. 4. Polsko. 7. Norsko. 7. Německo. 7. USA. 8. České země - počátek. 8. České země - 50.-70.léta 19.stol. (Májovci) 9. České.

26. Dáma na telefon. Milan Dušek. Na počátku všeho je atraktivní žena v nejlepším věku Květa Kovandová, manželka Viktora Kovandy, vedoucího stavebního odboru městského úřadu v Újezdu, která se ve svém volném čase věnuje utajovaným schůzkám s movitými muži v hotelu Avion Nezapomněli jsme na něho, učili se z jeho odkazu, vedení strany v mauzoleu na Vítkově si připomínalo jeho odkaz a dodnes chodíme v tyto dny na Olšanské hřbitovy poklonit se jeho památce. Osobně jsem měl několikrát příležitost se k jeho osobě vrátit 1812 - Napoleonovo ruské tažení J. Kovařík. Každý, kdo má sílu a hlavně žaludek na to, aby přečetl tuhle knihu až do konce si zcela jistě uvědomí, že válka je děsivá, zvrácená a nechutná záležitost po celou dobu lidské historie a že představa rytířských střetů na bitevním poli, vedených geniálními vojevůdci a loajálními vojáky v pestrých uniformách. Literatura I. díl - Informační stránky GV Kronika českobratrského evangelického sboru v Lounech Josef Šplíchal Úvodem. Když největší česky historik František Palacký vydával v r. 1848 první část Dějin národu českého, zdůvodnil svoji práci slovy: Od mládí neznal jsem tužby vřelejší ani vyšší pro vezdejší život svůj, nežli abych posloužil milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho.

román Proti všem - (3 části) - rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře (obd. 1419 - 1420); husité, Jan Žižka, zeman Ctibor z Hvozdna; císař Zikmund román Bratrstvo - (3 dílný) - doznívání husitských válek na Slovensku; bitva u Lučence, Jan Jiskra z Brandýsa × Hunyad 1884 na jednání českého sněmu se němečtí liberálové v čele s E. Herbstem pokusili prosadit vytvoření na českém území národnostně jednotné správní a soudní okresy. Po zamítnutí tohoto návrhu v českém sněmu předložil 5. 12.1885 E. Plener nový rozšířený návrh, v němž se přímo hovořilo o uzavřeném.

V návaznosti na dosažené prokazatelné výsledky obou pracovišť byly ve výběrovém řízení MŠMT na rok 2005 podány výzkumné záměry na další období. Ze tří podaných projektů byl k podpoře vybrán projekt restaurátorské školy malířské, který je od roku 2005 na tomto pracovišti realizován Univerzita Karlova V teologické rovině se nesl referát ThDr. Bitva skončila katastrofální porážkou polních vojsk. kde se ale Hradečtí oklamat nedali a město udrželi.4 I po bitvě na Vítkově. 1420 - bitva na Vítkově - křižácká výprava proti Husitům Zikmund se chtěl nechat korunovat králem - korunován à ale šlechta jej nikdy nerespektovala 1420 - papež Martin V. vyhlásil na Zikmundovu žádost proti husitům první křížovou výprav Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

zpravodaj historického klubu - Sdružení historiků České republik Referát: Husitství, husitská revoluce a její dozvuky v Čechách ~ Dejepis. Piatok, 23. 14.7. 1420 v bitvě na Vítkově, 1. 11. 1420 na Vyšehradě - Pražané, umírnění husité, i katolíci proti radikálům - bitva u Lipan 1434. Dodejme snad raději už jen, že tento svrchu uvedený text byl v ranních Národních listech v neděli 19. října 1913 uveřejněn ve dvou sloupcích na nejčestnějším místě titulní strany, to v konkurenční Národní politice najdeme téhož dne liý referát až na druhém listu a navrch druhou polovinou přetékajíc z 3. o historie - A. Jirásek - husitství Mezi proudy (Žižka, Hus, Václav IV.), Proti všem (vrchol hus. revoluce, vznik Tábora, Bitva na Vítkově), Bratrstvo; po Bílé hoře (8.11.1620) Temno (páter Koniáš, spálil 30 tis. evangelických knih), Psohlavci (Kozina); Národní obrození 1775-1850 pentalogie.

Temno. Filozofská historie-četl jsem. románové cykly: 1)husitství: Mezi proudy-doba Karla IV., nepokoje, Jan z Jenštejna x Jan Nepomucký Proti všem husitská románová trilogie vrcholná bitva na Vítkově. Bratrstvo-konec husitství. Husitský král - Jiří z Poděbrad. 2) doba Pobělohorská: Psohlavci Chodobé brání svá privilegia(němečtí šlechta Dokazujeme to na různých údobích naší národní historie. Jako na př. na tom, že bohatý hospodářský rozvoj v českých zemích za Karla I\. předurčil, že právě u nás se v 15. století nejvíce přiostřily rozpory feudální společnosti, což vedlo k tomu, že v Čechách vybuchla v 15. století s tak velkou 3 Zámecký palmový skleník Lednice na Moravě (2002 : Lednice, Břeclav, Česko)Zámecký palmový skleník Lednice na Moravě = Chateau Palm House Lednice na Moravě : sborník příspěvků přednesených na mezinárodním semináři, pořádaném ve dnech 17.-19. června 2002 při příležitosti dokončení jeho památkové obnovy/ [editor.

WILLIAM SHAKESPEARE - Romeo a Julie V Italském městě Veroně žijí znepřátelené rody: Montekové a Kapuletové a jako mnoho jiných italských rodů, i oni se z mocensk 17.9.1631 - Bitva u Breitenfeldu nedaleko Lia, v níž utrpěla Tillyho císařská armáda těžkou porážku (její ztráty se odhadovaly na 12 tisíc padlých a raněných); vítězství umožnilo Švédům postoupit dále do nitra Německa. K švédské armádě se poté připojil saský kurfiřt Jan Jiří se svou armádou. Jaro prošlo naší ulicí Byla to snad jedna z nejmenších uliček v Praze: pět domů všeho všudy, očíslovaných 2, 4, 6, 8 a 10, narovnaných jen po jedné straně, tedy jen s.

I. křížová výprava - bitva na Vítkově hoře (14.07.1420 ..

- rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře (období 1419 - 1420); husité, Jan Žižka, zeman Ctibor z Hvozdna; císař Zikmund • román Bratrstvo (1900-1909) - 3 dílný - doznívání husitských válek na Slovensku; bitva u Lučence, Jan Jiskra z Brandýsa × Hunyady; úpadek husitského hnutí po bitvě u Lipan 143 Kladivo na čarodějnice - referát Václav Erben - Proti všem - román, popis bitvy na Vítkově. Nepřátelé pod Zikmundovým vedením napadají husitské Čechy.. Žádné komentáře: zachycena bitva u Slavkova, tažení na Moskvu, Napoleonův ústup, v popředí rodina Bolkonských a Rostovů. Obraz ruské společnosti od. Ústav pro českou literaturu AV ČR Dějiny české literatury 1945-1989 Na paměť Vladimíra Macury, který s námi tuto práci začal II. 1948-1958 Zpracoval kolektiv aut

Bitva na Vítkově v roce 1420 nevybočovala z - VHU PRAH

Vedle Státní kulturní politiky na léta 2009-2014, přijaté vládou na konci roku 2008 jsou to oborové Koncepce účinnější péče o movité kulturnídědictví v České republice na léta 2003-2008, Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu MK na léta2004-2008, Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Coward Duchové na zemi CondomineSuchovo-Kobylin SvatbaKrečinského KrečinskijZd.Němeček Zač lidský život BondettiE.Linclater Krize na nebi PuškinJ.Brandon Thomas Charleyova teta CharleyF.G. Lorca Krvavá svatba ženichJ.Mahen Janošík IlčíkC.Puget Šťastný věk letecK.Hoffmeister Zpívající Benátky LelioF.Knorre Jednou v noci. Koruna byla poté nabídnuta litevskému knížeti Vitoldovi, bratrovi polského krále. V srpnu r se uskutečnil druhý čáslavský sněm; za českého vla- R I. křížová výprava do.cech. R bitvy u Sudoměře a na Vítkově, prvá vítězství husitských vojsk nad královským rytířským vojskem. R bitva u Vyšehradu

Husitství - Dějepis - Referáty Odmaturu

Z příkazu ústředního ředitele Československého rozhlasu se od 1. října 1970 začala uskutečňovat prověrka nestraníků, případně členů nekomunistických politických stran. Popud k ní dalo usnesení vlády ČSSR číslo 202 z roku 1970. Ustavena byla řídící komise a 104 dílčích komisí složených ze zástupců KSČ, ROH a vedoucích pracovníků Mubarak v Egyptě padl, na Slovensku nová ředitelka spojených R a TV Miloslava Zemková, Šeherezáda se na Nově postěhuje do podvečera, 21.2. nepokoje v Libyi, vláda se dohodla s lékaři, návrh na jednotnou DPH 20%, vznikla ARO - Asociace rozhlasových organizací, 17.2. seminář o objektivitě v PSP, dodal jsem referát, ale nemohl.

Dějiny světa - Seminární práce - Husitské bitvy - mýty a

Proti všem - román, vrchol husitství, v jižních Čechách, Praha, Tábor, Kutná Hora, bitva na Vítkově, příběh adamitů Bratrstvo- román, doznívání husitství po b.u Lipan V cizích službách - román, o husitech v cizině, šíření myšlenek Husitský král - o Jiřím z Poděbrad, nedokončený román Jan Hus - dram 3 - na ISO nákup počítače s rekordérem DVD 80 Na pokrytí vynaložených nákladů byly použity dosažené výnosy, které byly tvořeny příspěvkem na činnost spolu s účelovými prostředky a dále výnosy z vlastní činnosti. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 84,090 tis. Kč představovaly výnosy získané převážně provozem památkových objektů (vstupné, pronájem. V letech 1961 - 66 absolvoval studium na VŠZ v Praze, v letech 1966 - 68 působil jako projektant v Agroprojektu Praha, v letech 1969 - 71 absolvoval postgraduální studium hydrologie na TU Delft (Nizozemí), roku 1972 získal titul CSc. na VŠZ v Praze z oboru hydrologie, v roce 1980 ukončil habilitační řízení v oboru vodní. Geniální matematik a informatik Alan Turing pomohl ukončit druhou světovou válku, zřejmě zachránil tisíce životů, a přesto byl Británií odsouzen za svou homosexualitu. Po více než 60 letech vyslovila britská vláda omluvu. Na štědrý den, 24.12.2013, vydalo britské ministerstvo spravedlnosti s posvěcením britské královny Alžběty II. oficiální královskou omluvu (tzv

 • Jaky je dobry konverzni pomer.
 • Pramice rozměry.
 • Co vadi pavoukum.
 • Lacné spoločenské šaty.
 • Auto moto burza březolupy 2019.
 • Divorce online cz titulky.
 • Bad boy records hudebníci.
 • Krizova kost zlomenina.
 • Chlorové vápno vzorec.
 • Claus schenk von stauffenberg děti.
 • Johnny cash one love.
 • Sprchovy zlab.
 • Magistrát města pardubice rezervace.
 • Bataclan.
 • Hannibal lecter online.
 • Coqui frog.
 • Jak mě vidí kluci.
 • Pocasi lefkada cerven 2018.
 • Inhalační kortikosteroidy názvy.
 • Poloha plodu hl.
 • Tenerife airport departures.
 • Saab 9 5 2.0 t recenze.
 • Jak se tocil andel pane 2.
 • Cane corso povahove vlastnosti.
 • Dýňová marmeláda s ananasem.
 • Nejlepší profesionální barva na vlasy.
 • Dermot o leary.
 • Rizoto s krevetkami.
 • Vztah se zenou s ditetem.
 • Infuzní vaření piva.
 • Ashampoo burning studio 9 key.
 • Ceník kontejnerové dopravy.
 • Zábavná matematika pro 2. třídu.
 • Star trek tos.
 • Americká kletba.
 • Hra na mandolínu pro začátečníky.
 • Oleo mac gs 650 manual.
 • Luxfery plastové.
 • Počítačová sestava wikipedia.
 • Background význam.
 • Vývoj ceny piva.